Armenian wordbuilding / Ormiańskie słowotwórstwo

One of the many interesting features of Armenian is the ease of forming compound words, and a certain predilection for words coined from native roots (as opposed to loans). I just thought to share with you these two examples:

1. “Destiny” (and also “doom, fate…”) is translated to Armenian as ճակատագիր [ch’ak’at’agir], where ճակատ [ch’ak’at’] means “forehead” and գիր [gir] is from a root meaning “to write”. Destiny is thus what’s written on the forehead… Nice.

2. “Spy” is in Armenian լրտես [l@rtes] where the first part comes from the word [lur] “(piece of) news” and the second part is the root of the verb “to see”. A spy, then, is the one who sees the news.

////

Jedną z wielu ciekawych cech ormiańskiego jest łatwość tworzenia wyrazów złożonych, połączona z preferencją dla słów powstałych z pierwiastków rodzimych (a nie zapożyczeń). Dwa przykłady, którymi chciałem się podzielić:

1. “Przeznaczenie” (czy może “los, fatum…”) tłumaczy się na ormiański jako ճակատագիր [ch’ak’at’agir], gdzie ճակատ [ch’ak’at’] to “czoło” a գիր [gir] to rdzeń o znaczeniu “pisać”. Przeznaczenie jest zatem tym, co napisane na czole. Ładnie.

2. “Szpieg” to po ormiańsku լրտես [lyrtes] – pierwsza część ze słowa [lur] “wiadomość, informacja”  a druga to znów rdzeń, tym razem czasownika “widzieć”. Szpieg to ktoś, kto widzi informacje.

////

tbc / cdn

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: